Số điện thoại: 0934776903

1 / 1

Họ tên:
Trương Quỳnh Như

Địa chỉ:
Ấp Mỹ Phú 1, Xã Tường Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Chi tiết:
Bom hàng order. Giao không nhận, nhắn không rep.

Facebook:
https://shopee.vn/shop/314942476

Số lần bom hàng: 1

Quay lại