Số điện thoại: 0934541991

Họ tên:
Lê Hương Ly

Địa chỉ:
SỐ 35 NGÕ 165 DƯƠNG QUẢNG HÀM, PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Chi tiết:
Một con đĩ hãm lồn, đặt hàng xong đéo lấy, hàm lồn phành phạch, đặt cho sang mõm, gói hàng cẩn thận giao cho nó xong đến giao thì đéo lấy

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại