Số điện thoại: 0934516179

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Phí Nhật Hải (Con Tinh Trùng Khuyết Tật)

Địa chỉ:
783 trần xuân soạn phường tân hưng quận 7 - Đường 9 - Hoàng Anh Gia Lai 2 , Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Chi tiết:
Bom hàng. Đặt hàng sang mõm. Không nhận hàng.

Facebook:
https://www.facebook.com/hai.phi.79677

Số lần bom hàng: 1

Quay lại