Số điện thoại: 0933865787 0839933499

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Anh Đức

Địa chỉ:
Long Anh

Chi tiết:
- Cạn bã xã hội , coi thường nhân mạng , lạm dụng chức quyền câu view cá nhân

Facebook:
https://www.facebook.com/Phucduc1973

Số lần bom hàng: 1

Quay lại