Số điện thoại: 0932118819

Họ tên:
Đàm Lâm Như

Địa chỉ:
TPHCM

Chi tiết:
xỉ nhục, lăng mạ người khác rất nặng, đặt đã k nhận hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại