Số điện thoại: 0931492369

1 / 1

Họ tên:
Thành Nguyễn

Địa chỉ:
19 thép mới f12 Tân bình, HCM

Chi tiết:
Bom Hàng, chặn số, gọi k nghe

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000265666849

Số lần bom hàng: 1

Quay lại