Số điện thoại: 0929087721

Họ tên:
Trương Quốc Thịnh

Địa chỉ:
7A, An Phú Đông 10, Phường An Phú Đông, Quận 12, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng hệ thống y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại