Số điện thoại: 0928063103

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Ngọc Sua

Địa chỉ:
Dc1: Suối lớn. Dương tơ. Phú Quốc Kiên Giang. dc2: Giồng riềng kiên giang

Chi tiết:
Đặt rồi k nhận. Cho sai DC. Xem tn k tl, gọi k nghe máy

Facebook:
https://www.facebook.com/dinh.danhngoc.7

Số lần bom hàng: 1

Quay lại