Số điện thoại: 0921995283

Họ tên:
Tran Quoc Dat

Địa chỉ:
2b duong so 4, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn hàng sàn thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại