Số điện thoại: 0919187486

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Ha Thu

Địa chỉ:
111/292 lach tray Hải phòng

Chi tiết:
khách bom hàng không nhận, bắt ship đứng chờ đi lại 2-3 lần ko giao mặc dù ở nhà, bảo chị ở tầng 4 không xuống nhận hàng được, fb thì nói văn vở mà nhân cách thì thối thaaaaa...

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037800352461

Số lần bom hàng: 1

Quay lại