Số điện thoại: 0918884319

Họ tên:
Nguyễn Văn Sơn

Địa chỉ:
số 7 Đường 3/2, khóm 3,Thị trấn Sa Rài, Tân Hồng, Đồng Tháp - Khóm 3 - Khóm 3 , Khóm 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Chi tiết:
Thằng súc sinh. Bom hàng. Giao hàng lần 1: Delay chờ shop check vì Lý do khác: khách báo không đặt Giao hàng lần 2: Delay chờ shop check vì Lý do khác: khách báo k đặt hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại