Số điện thoại: 0918477880

Họ tên:
Linh

Địa chỉ:
1142 kha vạn cân - linh chiểu - thủ đức

Chi tiết:
- Spam đơn hàng ảo

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại