Số điện thoại: 0918100380

Họ tên:
Đoàn Văn Nhân

Địa chỉ:
105 bạch đằng, tân bình hồ chí minh

Chi tiết:
Đặt hàng hôm trước, hôm sau đến không lấy, bảo lấy chỗ khác rồi. Già rồi mà không đứng đắn

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại