Số điện thoại: 0918070547

Họ tên:
Khanh Trinh

Địa chỉ:
Thôn Thông Nhất , Xã Tịnh Ấn Tây, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi:, Thôn Thông Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Chi tiết:
đặt hàng giao đến nói chuyện ngang ngược , tìm đủ lí do rồi boom hàng, thứ khốn nạn

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại