Số điện thoại: 0917558441

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Quyết

Địa chỉ:
62 ngõ 1194 đường láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa Hà Nội

Chi tiết:
Boom hàng. Shipper GHTK gọi lỡ 3 ca. Shop nhắn tin không phản hồi

Facebook:
glavlukas@gmail.com

Số lần bom hàng: 1

Quay lại