Số điện thoại: 0917319255

Họ tên:
Bùi Thùy Dung

Địa chỉ:
Điện Biên Phủ,Phường 15,Quận Bình Thạch,Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi tiết:
Khách chuyên boom hàng,không nên bán

Facebook:
https://www.facebook.com/hoangducno1

Số lần bom hàng: 1

Quay lại