Số điện thoại: 0916724658

Họ tên:
Nguyễn Thế Cường ( thecuong2907 )

Địa chỉ:
Chung cư Sky 9, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại