Số điện thoại: 0915603106

Họ tên:
Nguyễn Trường

Địa chỉ:
Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa , Đak Nông, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Chi tiết:
Thanh niên có sở thích boom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại