Số điện thoại: 0914180011

Họ tên:
Huỳnh Loan

Địa chỉ:
Chung Cư Đức Khải, Phú Mỹ, Quận 7

Chi tiết:
Boom hàng bắt shipper chờ 2 tiếng rồi không lấy!!

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại