Số điện thoại: 0913812717

Họ tên:
Nguyen Tuan

Địa chỉ:
Cty TNHH SEGYUNG VINA KCN Quế Võ, 1 Phương Liễu Quế Võ Bắc Ninh, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Chi tiết:
đặt hàng ship giao đến bảo không đặt, lươn lẹo

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại