Số điện thoại: 0913686639

1 / 1

Họ tên:
Phần Thanh

Địa chỉ:
134 đường Trần Nguyên Đán, Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang

Chi tiết:
Bom hàng, không chịu nhận hàng.

Facebook:
Không có

Số lần bom hàng: 1

Quay lại