Số điện thoại: 0913378980

Họ tên:
anh Hùng

Địa chỉ:
Số 47 - đường Đàm Xi - thôn Trang Quan - xã An Đồng - huyện An Dương - Hải Phòng
Số 47 - đường Đàm Xi - thôn Trang Quan - xã An Đồng - huyện An Dương - Hải Phòng

Chi tiết:
hẹn cod 5 lần ko ra nhận hàng, rồi bảo hủy đi

Facebook:
Bá Hùngg
Bá Hùngg

Số lần bom hàng: 1

Quay lại