Số điện thoại: 0913323446

Họ tên:
Ms Hải Vân

Địa chỉ:
Số 29 Đường Lê Mao, Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Chi tiết:
Lấy cớ chê đồ không nhận hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại