Số điện thoại: 0912906026

Họ tên:
Hồng Nguyễn

Địa chỉ:
xóm báo văn , xã nga lỉnh huyện nga sơn thanh hóa

Chi tiết:
khách chuyên bom hàng, shiper đi giao cả chục đơn mà không được

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039168744055

Số lần bom hàng: 1

Quay lại