Số điện thoại: 0912340243

Họ tên:
Hoàng Giáp

Địa chỉ:
Đường Nguyễn Trung trực , khóm 4 , phường 5 , số nhà 519, Phường 5, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Chi tiết:
- Spam đơn bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại