Số điện thoại: 0911869421

1 / 1

Họ tên:
HÙng / kim ngưu

Địa chỉ:
27/ 18 /2 đường 12 khu phố 4 phường tam bình quân thủ đức tphcm

Chi tiết:
- spam đơn quáy phá các shop bán hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại