Số điện thoại: 0911618843

Họ tên:
Nguyễn Hiền Thiện Thuận

Địa chỉ:
81 đường số 6, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy nhiễu các sàn online

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại