Số điện thoại: 0909985269

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Khánh Nguyen

Địa chỉ:
1088 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, Tp.HCM

Chi tiết:
- Đặt hàng không nhận - Lừa đảo tráo hàng

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004117211859

Số lần bom hàng: 1

Quay lại