Số điện thoại: 0909884880

Họ tên:
Thịnh bom hàng Shopee

Địa chỉ:
1041/17B Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
Mua hàng Shopee xong lươn lẹo không nhận hàng, lừa shiper mở hàng ra xem xong không lấy báo với shopee là giao sai màu trong khi hàng đóng thùng không mở ra làm sao biết sai màu, gọi điện thì ban đầu nói mở ra đồng kiểm với shipper xong 2 cha nội tự nói màu không đúng tự trả hàng về, hôm sau gọi xác nhận để làm chứng với shopee là lỗi shiper vi phạm chính sách thì lươn lẹo ko nhận.

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại