Số điện thoại: 0909458110

Họ tên:
Phương Thanh gianhi.tran1905 imjm1310

Địa chỉ:
Citygate Towers, block b2, 15 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM ĐƠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA CÁC SHOP ONLINE - CHIẾM ĐOẠT NGUỒN QUỸ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại