Số điện thoại: 0909335317

Họ tên:
Nguyễn thị thanh vân

Địa chỉ:
324/14 bùi đình tuý, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12, Vietnam

Chi tiết:
Bom hàng đơn hàng rồi hàng hoàn về bị hư hết, thiệt hại về shop rất nhiều

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại