Số điện thoại: 0909197476

Họ tên:
nguyễn văn hải

Địa chỉ:
Thôn chiêm sơn - duy trinh -duy xuyên - quãng nam.

Chi tiết:
Boom hàng còn lươn lẹo đặt thêm để boom tiếp.

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030809940417

Số lần bom hàng: 1

Quay lại