Số điện thoại: 0909042632

Họ tên:
Yến Nhi

Địa chỉ:
2266 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- Spam đơn quấy rối gây thiệt hại chi phí và ảnh hưởng nguồn cung sự kiện cộng đồng lgbt

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại