Số điện thoại: 0905550657

Họ tên:
Phan Thị Thanh Trúc

Địa chỉ:
35 Nguyễn Phan Vinh, Phường Cẩm An, Thành Phố Hội An, Quảng Nam

Chi tiết:
- spam đơn bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại