Số điện thoại: 0905135523

Họ tên:
Như Quỳnh

Địa chỉ:
số 5 Hùng Vương- khách sạn Galina, phường lộc Tho, Tp Nha trang, Khánh Hòa, Phú Nông, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Chi tiết:
Không nghe máy

Facebook:
Như Quỳnh

Số lần bom hàng: 1

Quay lại