Số điện thoại: 0904313033

1 / 1

Họ tên:
Thanh Tú

Địa chỉ:
520 Làng Nghệ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Chi tiết:
KHÔNG BIẾT GÌ VỀ SẢN PHẨM VÀ ĐÒI LÀM "THƯỢNG ĐẾ" còn nói "KHÁCH PHẢI LÀ THƯỢNG ĐẾ"

Facebook:
0904313033

Số lần bom hàng: 1

Quay lại