Số điện thoại: 0904110035

Họ tên:
Hoàng Hiệp

Địa chỉ:
52 calmette phường nguyễn thái bình quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- spam đơn bom hàng đùa giỡn

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại