Số điện thoại: 0904018974

Họ tên:
Thái (Thái Tèo)

Địa chỉ:
Phú đa 2, XÃ DUY THU, HUYỆN DUY XUYÊN, Quảng Nam

Chi tiết:
Đù mẹ khách như lol, đặt COD xong không nhận hàng.

Facebook:
Không có

Số lần bom hàng: 1

Quay lại