Số điện thoại: 0903438377

1 / 1

Họ tên:
Lý anh Tuấn

Địa chỉ:
4/141 Đằng Hải, quận Hải An, tp Hải Phòng

Chi tiết:
Thằng mặt lồn bom hàng. Các shop chú ý

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại