Số điện thoại: 0903360609

Họ tên:
Chi phuong

Địa chỉ:
So 2 Luong Huu Khanh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
Đặt hàng để chi vậy? Đặt hàng mà không nhận để làm gì vậy thím? Shop bán buôn chứ có phải đăng lên chơi đâu mà vào phá.

Facebook:
0903360609

Số lần bom hàng: 1

Quay lại