Số điện thoại: 0903360609

Họ tên:
THƯƠNG

Địa chỉ:
So 2 Luong Huu Khanh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
QUẬN 1

Chi tiết:
Đặt hàng để chi vậy? Đặt hàng mà không nhận để làm gì vậy thím? Shop bán buôn chứ có phải đăng lên chơi đâu mà vào phá.
bom hàng

Facebook:
0903360609

Số lần bom hàng: 2

Quay lại