Số điện thoại: 0902847012

Họ tên:
Phạm Ngọc thiện

Địa chỉ:
33 Hoàng xuân nhị, phú trung, tân phú

Chi tiết:
- D(ặt hàng ảo spam đơn quấy phá hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại