Số điện thoại: 0902730289

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Hoàng An / Chai Chai

Địa chỉ:
131 Cô Bắc / 195 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
Tên giả, địa chỉ sai / địa chỉ gần nhà. Lừa đảo, bom hàng hàng loạt. Phốt từ shop khác: https://www.facebook.com/groups/lolita.ulzzang.vintage/posts/1255974061543552

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048234425206

Số lần bom hàng: 1

Quay lại