Số điện thoại: 0902436231

Họ tên:
Mỹ Vân

Địa chỉ:
16, Lê Bôi, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Chi tiết:
Thánh bom, có rất nhiều fb và lần nào đặt hàng cũng thay đổi số dt

Facebook:
https://www.facebook.com/van.my.522

Số lần bom hàng: 1

Quay lại