Số điện thoại: 0902262393

Họ tên:
nguyễn khắc thị lan

Địa chỉ:
48a trần hưng đạo, phường phước hội, thị xã lagi, bình thuận
48a trần hưng đạo, phường phước hội, thị xã lagi bình thuânn

Chi tiết:
Đặt hàng tào lao xong nhắn tin đòi hỏi đặt lại đơn mới để được hưởng ưu đãi freeship. Hỗ trợ huỷ đơn cũ đặt đơn mới xong xuôi. Người ta đóng gói xong giao rồi chiều nó đặt đơn k được freeship nó bắt buộc gộp đơn cho nó k thi nó huỷ. Đụ mẹ giao 1 đơn rồi đòi gộp sau vô cho nó. Ăn trên đầu trên cổ người ta rồi nói người ta xem lại, đéo biết xem lại mình
Con lồn chửi shop xem cách điều hành shop. Chê shop mà đụ má nhờ người khác vô mua chắc tao đéo biết á. Đụ má có con rồi mà tích nghiệp

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006731620214
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006731620214

Số lần bom hàng: 2

Quay lại