Số điện thoại: 0902158305

1 / 1

Họ tên:
Lê Bá Bảo Ngọc / Bảo Vy

Địa chỉ:
05 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi tiết:
Bom hàng có tổ chức, lập clone để bom hàng nhiều lần

Facebook:
không có

Số lần bom hàng: 1

Quay lại