Số điện thoại: 0902158305

1 / 1

Họ tên:
Lê Bá Bảo Ngọc

Địa chỉ:
05 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi tiết:
Bom hàng order, chặn shop không rep

Facebook:
không có

Số lần bom hàng: 1

Quay lại