Số điện thoại: 0901461478

Họ tên:
Hàn Tiểu Kỳ

Địa chỉ:
Phước Hưng, An Phú, An Giang

Chi tiết:
Đặt hàng gọi ko nghe máy, nhắn tin bảo bận, hối shipper giao lại xong vẫn tiếp tục ko nghe máy nhận hàng

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037184869518

Số lần bom hàng: 1

Quay lại