Số điện thoại: 0901461478

1 / 1

Họ tên:
Hân

Địa chỉ:
Phước Hưng, An Phú, An Giang
Thị trấn Phước Hưng. An Phú. An Giang

Chi tiết:
Đặt hàng gọi ko nghe máy, nhắn tin bảo bận, hối shipper giao lại xong vẫn tiếp tục ko nghe máy nhận hàng
Đặt hàng cho đã. Người ta giao thì bảo ko có đặt, bảo lộn số rồi, ko phải tên đó. Mất dạy thực sự

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037184869518
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037184869518

Số lần bom hàng: 2

Quay lại