Số điện thoại: 0901351532

Họ tên:
Ánh Ngọc

Địa chỉ:
Cao Ốc B, Đường Hòa Hảo, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- Spam đơn bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại