Số điện thoại: 0899623771

Họ tên:
Trần Thị Hương Trà

Địa chỉ:
Hương trà Số 10 đường thanh nam p Vĩnh hãi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Chi tiết:
bom hàng, chặn shop

Facebook:
Trần Thị Hương Trà

Số lần bom hàng: 1

Quay lại