Số điện thoại: 0898686262

Họ tên:
Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ:
Đội 5, thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Chi tiết:
Mua hàng rồi không nhận hàng

Facebook:
-

Số lần bom hàng: 1

Quay lại