Số điện thoại: 0898481664

Họ tên:
Trương Phượng

Địa chỉ:
Dụ nghĩa - Lê thiện - An dương -Hải phòng

Chi tiết:
Boom 2 đơn hàng , nch bố láo chửi shop rồi chặn

Facebook:
Trương phượng

Số lần bom hàng: 1

Quay lại